Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener De ondergang van het Avondland is ontstaan uit Spenglers ambitie om contemporaine politieke verschijnselen te analyseren en de nabije politieke toekomst voor ogen te krijgen. Algauw kwam hij erachter dat hij, om dit werkelijk te doen, een veel fundamenteler onderzoek moest doen, namelijk naar de geschiedenis van de mensheid. Alleen als hij deze geschiedenis als een organische eenheid met een regelmatige structuur zou hebben doorgrond, zou hij zijn oorspronkelijke werk kunnen schrijven. In...

 

Hoofdstuk één start met de introductie van een aantal grondbegrippen: ‘worden-gewordene’, ‘eigene-vreemde’, ‘ziel-wereld’, ‘leven’, ‘tegenwoordigheid’, ‘tijd’, ‘natuur’, ‘geschiedenis’ en ‘cultuur'. De betekenis van deze begrippen wordt niet ‘gekend’ door middel van strikte definities, maar moet  eerder ‘worden gevoeld, beleefd en geschouwd.’Volgens Spengler komt de elementaire structuur van het wakker-zijn – een vorm van bewustzijn van de mens – tot uiting in de tegenstelling tussen ziel...
btn opener Spengler bespreekt in de eerste paragraaf een aantal grondbegrippen: worden-gewordene, eigene-vreemde, ziel-wereld, leven, tegenwoordigheid, tijd, natuur, geschiedenis, cultuur. De grondbegrippen worden gerelateerd aan het wakker-zijn (een vorm van bewustzijn) van de mens. Bij de bespreking van de begrippen is hij steeds op zoek naar een gevoel van innerlijke zekerheid van waaruit ze betekenis krijgen; definities en bewijzen hebben hun grenzen, de ‘betekenis [van deze begrippen] moet worden...