Boek 1 – Hoofdstuk 3 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 3

Hoofdstuk 3: Macrokosmos

btn opener Spengler sluit dit hoofdstuk af met een beschrijving van de laatste grote taak van de westerse filosofie. Deze opgave betreft een puur westerse manier om geschiedenis in de hoogste zin te onderzoeken: een omvattende fysionomie van heel het bestaan, een morfologie van de wording van alle menselijkheid; de taak niet alleen het wereldgevoel van de eigen ziel te doorgronden, maar van alle zielen waarvan de afzonderlijke culturen uitdrukking zijn. Deze taak reikt ver boven de vermogens van de...

 

In dit hoofdstuk werkt Spengler de idee van de macrokosmos uit. Met dit idee doelt hij op de ‘werkelijkheid als het omvattende begrip van alle symbolen met betrekking tot een ziel’. In het tweede hoofdstuk beschreef Spengler hoe symbolen de uitdrukking zijn van de culturele ziel. Spengler stelde dat symbolen tekens zijn waarvan de betekenis niet begripsmatig, maar enkel gevoelsmatig gevat kunnen worden. Deze symbolen vormen een netwerk – een macrokosmos – die het begrip van de externe...
btn opener De idee van ‘een wereldgeschiedenis van fysionomische aard’ is aan het eind van hoofdstuk 2, als laatste taak van de westerse filosofie, verbreed tot ‘de idee van een alomvattende symboliek’. Het onderzoek moet de innerlijke vorm en logica van het verleden vaststellen. De idee van het lot, als datgene wat de richting en het levensritme van culturen bepaalt, is het uiterste waartoe het kan doordringen. Toch vormt dit onderzoek enkel een fragment en de grondslag van een nog omvattender...