Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener De beslissende daad van Descartes is de definitieve conceptie van een nieuw idee van getallen. Bij hem wordt de analyse van het oneindige een feit. ‘Voor het zintuiglijke element van de concrete lengte en het concrete vlak – de specifieke uitdrukking van het antieke gevoel voor grenzen – treedt het abstract-ruimtelijke … element van de punt in de plaats, die vanaf dat moment wordt gekarakteriseerd als groep gecoördineerde zuivere getallen.’ En ‘Descartes heeft het door antieke teksten en...

§ 9

De ontdekking van het apollinische getal door Pythagoras rond 540 voor Christus komt vanuit fysionomisch perspectief gelijktijdig met het westerse getalsidee bij Descartes, dat wil zeggen in een vergelijkbaar organisch stadium van de levensloop van de cultuur. Het symbool van het westerse wereldgevoel dat zich in het beeld van een oneindige ruimte herkent, is het begrip functie. Daarmee wordt de antieke, euclidische, dicht bij de alledaagse ervaring staande wiskunde achtergelaten. Het getal...
btn opener De verering van de antieke tijd heeft ons belet een eigen notatie voor het westerse getal te vinden. Toch is de betekenis van het getal van grootte verschoven naar dat van functie en de ‘niet meer optisch te begrenzen relatie’. Spengler geeft een aantal voorbeelden waarom het ontbreken van een eigen taal van de westerse wiskunde tot verwarring leidt.De achttiende eeuw met haar wetenschappelijke ontdekkingen en muzikale scheppingen correspondeert inhoudelijk met de rijpste periode van de...