Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener De verering van de antieke tijd heeft ons belet een eigen notatie voor het westerse getal te vinden. Toch is de betekenis van het getal van grootte verschoven naar dat van functie en de ‘niet meer optisch te begrenzen relatie’. Spengler geeft een aantal voorbeelden waarom het ontbreken van een eigen taal van de westerse wiskunde tot verwarring leidt.De achttiende eeuw met haar wetenschappelijke ontdekkingen en muzikale scheppingen correspondeert inhoudelijk met de rijpste periode van de...

§ 11

Een korte uitweiding: in de oermensheid (en in kinderen) vindt de geboorte van het ik plaats. Deze geboorte brengt een getalsbegrip met zich mee en een omringende wereld die op het ik betrokken is. Bij de oermensheid en bij kinderen komt het oergevoel van verlangen op om al het innerlijk mogelijke te verwerkelijken in deze tegenover hen staande en nu geordende en zinvol geworden wereld, om de idee van het eigen bestaan te ontplooien. Dit verlangen staat in relatie tot een gevoel van...
btn opener Spengler keert hier terug naar de wiskunde. Het westerse oneindige heelal bestaat voor de mens in de klassieke oudheid in het geheel niet. Net zo hebben wij geen toegang tot het antieke kosmische gevoel. Ons schijnbaar vanzelfsprekende begrip van (absolute) ruimte berust op uiterst ingewikkelde, stilzwijgende vooronderstellingen. Dit komt doordat de betekenis ervan binnen onze cultuurkring gevoelsmatig vaststaat. De eenvoudigste begrippen in een cultuur zijn om die reden altijd de...