over leesspengler

Honderd jaar geleden schreef Oswald Spengler De ondergang van het Avondland. Nu is het boek relevanter dan ooit. Op dit platform lees je waarom.

De ondergang van het Avondland is een werk dat in de honderd jaar sinds zijn eerste publicatie uiteenlopende reacties opgeroepen heeft. Direct na verschijnen leek het de ondergangsstemming in het Europa van na de Eerste Wereldoorlog bijzonder goed te articuleren. Honderdduizenden exemplaren van Spenglers magnum opus vonden hun weg naar de Europese lezer. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was Spengler persona non grata. Ondanks zijn conservatief revolutionaire houding heeft hij zich al snel en openlijk gedistantieerd van de nationaalsocialistische beweging. Hij kon zich niet vinden in het biologisch racisme van de nazi’s. Deze laatsten vonden op hun beurt Spenglers Ondergang veel te pessimistisch en fatalistisch.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef Spengler omstreden. Men hield het boek mede verantwoordelijk voor de opkomst van het nazisme. In de nieuwe democratieën in Europa paste Spengler ideologisch niet meer. Tegelijkertijd bleef men zijn werk in kleine kring lezen. Hij vond weerklank bij filosofen als Theodor W. Adorno, Peter Sloterdijk en Ad Verbrugge. Ook literatoren als Jack Karouac, William Burroughs, J.M. Coetzee en Karl Ove Knausgård werden geïnspireerd door De ondergang van het Avondland.

Vandaag de dag maakt Spenglers meesterwerk een revival door. De hedendaagse lezer vindt veel in het werk waar hij zich in kan herkennen. Bijvoorbeeld Spenglers voorspellingen over de toekomst van de democratie en de opkomst van sterke leiders vindt in de tijd van Trump, Erdogan en Poetin onheilspellende echo’s. Maar ook zijn analyses van de rol van geld in wetenschap, media en kunst lijken honderd jaar na dato nog zeer actueel. Tegelijkertijd wordt Spengler aangehaald door allerlei politieke bewegingen buiten de mainstream. Of het nu de alt-rightbeweging is of De Moslimbroederschap: Spengler inspireert en zijn ideeën lijken in toenemende mate weer ingang te vinden in de politieke arena.

Voor de hedendaagse lezer is er dus alle reden om kennis te nemen van dit omvangrijke werk. Boom publiceert daarom de eerste Nederlandse vertaling van De ondergang van het Avondland, in een vertaling van Mark Wildschut. De Nederlandse en Vlaamse lezer kan zich nu zelf een oordeel vormen over dit omineuze werk. Om het begrip te faciliteren krijgt de koper van het boek tegelijkertijd toegang tot dit platform over het boek. Middels een code die u voor in het eerste deel vindt kunt u een account maken en heeft u ongelimiteerd toegang tot de bijdragen op deze site. In de appstores op uw mobiele telefoon of tablet kunt u ook de app LeesSpengler downloaden.

LeesSpengler biedt u:

Videocolleges van Ad Verbrugge: ieder hoofdstuk wordt ingeleid door Spengler-kenner Verbrugge. Hij laat u in een kort bestek zien wat er in ieder hoofdstuk op het spel staat, waarom u het moet lezen en wat juist vandaag het belang ervan is.

Samenvattingen: ieder hoofdstuk en iedere paragraaf van De ondergang van het Avondland is samengevat door filosoof en auteur Ype de Boer. Deze samenvattingen moeten u helpen de rode draad in het boek te blijven volgen.

Uitleg van de belangrijkste begrippen: Spengler schrijft in een voor hem specifieke taal. Ype de Boer voorziet op LeesSpengler de belangrijkste begrippen in De ondergang van het Avondland van uitleg.

Spengler Vandaag: hier vindt u artikelen van diverse auteurs over de hedendaagse relevantie van De ondergang van het Avondland. Ook wordt hier ingegaan op de historische achtergrond en de problematische kanten van het boek. U vindt hier voorstanders en tegenstanders van het boek aan het woord. Uiteindelijk is het aan u als lezer om zelf een oordeel te vormen over dit beroemde en beruchte werk.

Wij hopen dat LeesSpengler een waardevolle aanvulling is op De ondergang van het Avondland. Net als iedere echte klassieker gaat het om een werk dat voor meerdere interpretaties vatbaar is. Het houdt u een spiegel voor waarmee u naar uzelf en de tijd waarin u leeft kunt kijken.