Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener ‘[N]og een verschil tussen beide soorten wiskundige procedés: de antieke wiskunde van het kleine beschouwt het concrete individuele geval, berekent de welbepaalde opgaaf, voert de eenmalige constructie uit. De wiskunde van het oneindige behandelt hele klassen van formele mogelijkheden, groepen van functies, operaties, vergelijkingen, krommen, en doet dat in het geheel niet met het oog op een of ander resultaat, maar met het oog op haar verloop.’ Het verschil tussen de wiskundes toont zich...

§ 15

De theorie van de limiet vormt het klassieke grensprobleem van de faustische wiskunde. Zij vormt de sleutel tot het faustische begrip van het oneindige en met haar formulering bevrijdt de westerse wiskunde zich volledig van de antieke.
btn opener ‘De meetkunde bevrijden van de aanschouwing en de algebra van het begrip grootte, en beide voorbij de elementaire beperkingen van constructie en berekening verenigen tot het machtige gebouw van de functietheorie – dat was de grote weg die het westerse denken in getallen moest afleggen.’ De concepten die vervangen werden in de overgang van de ene naar de andere wiskunde, zoals het vervangen van de grootte door de variabele of het meten door het vergelijken, ziet men ook in de verschillende...