Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener Spengler wil het getal ‘[a]ls voorbeeld [uitwerken] van de manier waarop een ziel zich in het beeld van de haar omringende wereld tracht te verwerkelijken, dus in hoeverre geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijk bestaan.’. Het getal ligt als gegeven element ten grondslag aan iedere wiskunde. Het getal staat symbool voor causale noodzakelijkheid en bevat ‘de ultieme zin van de wereld als natuur’. Het wiskundige getal is de mechanische begrenzing van de wereld...

§ 3

Een getal op zich bestaat niet en kan niet bestaan. Er bestaan meerdere getallenwerelden omdat er meerdere culturen bestaan: de Indiase, Arabische, antieke en West-Europese cultuur. Elk type getal drukt een ander wereldgevoel en een ander idee van wetenschappelijk begrensde geldigheid en ordening uit. Ook de wiskunde is aan historische relativiteit onderhevig. Eerdere en andere wiskundes zijn niet primitiever, maar bezitten een eigen logica en een eigen historisch lot. ‘Het diepste en...
btn opener ‘Er bestaat geen wiskunde, er bestaan alleen wiskundes.’ De geschiedenis van de wiskunde is geen voortschrijdende verwerkelijking van één enkel en onveranderlijk ideaal, maar bestaat uit meerdere innerlijk consistente, onafhankelijke ontwikkelingen. Die onafhankelijke ontwikkelingen kennen ieder een periode van bloei, rijpen, verwelken en sterven. Dit biedt ook een perspectief op de vormentaal van de kunst van een cultuur: ‘de uitdrukkingsmiddelen waarvan zij zich in hun wakker-zijn...