Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener In deze paragraaf relateert Spengler de morfologie aan de filosofie. Tegenover de systematische filosofie, die denkt in termen van eeuwige waarheden en algemene wetmatigheden, plaatst de morfologie een historische, methodologische scepsis die alle waarheden, problemen en oplossingen binnen hun historische en culturele kader plaatst. De waarde van een filosofie is afhankelijk van de mate waarin ze de gestalte of idee van haar cultuur tot uitdrukking brengt. Een waar filosoof, aldus Spengler,...

§ 16

De ondergang van het Avondland is ontstaan uit Spenglers ambitie om contemporaine politieke verschijnselen te analyseren en de nabije politieke toekomst voor ogen te krijgen. Algauw kwam hij erachter dat hij, om dit werkelijk te doen, een veel fundamenteler onderzoek moest doen, namelijk naar de geschiedenis van de mensheid. Alleen als hij deze geschiedenis als een organische eenheid met een regelmatige structuur zou hebben doorgrond, zou hij zijn oorspronkelijke werk kunnen schrijven. In...
btn opener Spengler bespreekt in de eerste paragraaf een aantal grondbegrippen: worden-gewordene, eigene-vreemde, ziel-wereld, leven, tegenwoordigheid, tijd, natuur, geschiedenis, cultuur. De grondbegrippen worden gerelateerd aan het wakker-zijn (een vorm van bewustzijn) van de mens. Bij de bespreking van de begrippen is hij steeds op zoek naar een gevoel van innerlijke zekerheid van waaruit ze betekenis krijgen; definities en bewijzen hebben hun grenzen, de ‘betekenis [van deze begrippen] moet worden...