Boek 2 – Hoofdstuk 3 SAMENVATTING BIJ BOEK 2 – HOOFDSTUK 3

Hoofdstuk 3: Problemen van de Arabische cultuur

btn opener De boerenstand, ahistorisch en ‘eeuwig’, was volk voor het aanbreken van de cultuur en blijft op zeer essentiële punten het oervolk dat de vorm van de natie overleeft. ‘De natie’ is net als alle grote symbolen van de cultuur het innerlijk bezit van een klein aantal mensen. Men is ervoor in de wieg gelegd, net als voor kunst en filosofie. Een minderheid staat op en bezielt de menigte, die nu een groter wij ervaart dan de familie. Ze voelen een ‘het’ in zich en worden historisch. In eerste...

 

Spengler bespreekt in dit hoofdstuk het fenomeen van de pseudomorfose, de Arabische cultuur en de morfologische ontwikkelingsgang van religies in het algemeen.Pseudomorfose treedt op wanneer een nieuwe cultuur ontstaat op een plek waar een oude cultuur heerst, en waardoor de jonge cultuur gedwongen wordt om haar nieuwe wereldgevoel in de vormen van de oude cultuur uit te drukken. Dit is volgens Spengler het geval bij de huidige Russische cultuur, die door de faustische cultuur wordt...
btn opener Met historische pseudomorfosen duidt Spengler op die gevallen waarin een vreemde oude cultuur het land met zo’n dikke laag bedekt dat een jonge, die daar thuis is, geen lucht krijgt en geen zuivere, eigen uitdrukkingsvormen kan ontwikkelen – zelfs niet eens tot volle ontplooiing van haar zelfbewustzijn komt. Dit is het geval bij de Arabische cultuur. Vanaf 300 voor Christus vindt er onder de jonge volkeren van de Arameessprekende wereld een grote opwekkingsbeweging plaats. Alle bestaande...