Boek 2 – Hoofdstuk 2 SAMENVATTING BIJ BOEK 2 – HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 2: Steden en volken

btn opener Er zijn dus drie rechtsgeschiedenissen. Twee van deze geschiedenissen zijn voltooid, wij staan midden in de derde. Door onze rechtsgeschiedenis loopt als een rode draad de strijd tussen boek en leven. Het westerse boek is geen orakel en tovertekst met een magisch geheime betekenis, maar een stuk opgeslagen geschiedenis. Het is compact verleden dat toekomst worden wil via de lezers in wie de inhoud ervan leeft. De faustische mens wil niet zoals de antieke zijn leven als iets in zich...

 

In dit hoofdstuk behandelt Spengler de fenomenen ‘stad’, ‘ras’, ‘taal’ en ‘volk’ en hun rol in de wereldgeschiedenis. De plaats waar men woont en de manier waarop men woont is bepalend voor hoe de mens de wereld ervaart. In de vorm van huisvesting komt ras tot uitdrukking en in hogere culturen ook het specifieke karakter van de cultuur en de fase waarin deze cultuur zich bevindt. Steden zijn cultuurfenomenen en alle hoge culturen zijn stadsculturen.De opkomst en ondergang van steden volgen...
btn opener Spengler bespreekt een tegenstelling tussen late cultuur en precultuur. Hij doet dit aan de hand van de tegenstelling die rond 1500 voor Christus bestaat tussen de Myceense wereld, die aan het begin van een nieuwe cultuur staat, namelijk de antieke, en de nabijgelegen Minoïsche wereld die aan het einde van een cultuur staat, de Egyptische/Babylonische. Deze periode betreft volgens Spengler een ‘tussen de culturen’ vergelijkbaar met de periode van Karel de Grote, waarin een mengeling van...