Boek 1 – Hoofdstuk 5 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 5: Zielenbeeld en levensgevoel

btn opener Met Wagners Tristan sterft de laatste van de faustische kunsten; dit werk is de sluitsteen van de westerse muziek. De antieke tegenhanger van Bayreuth is de beeldhouwkunst van Pergamon: hier ging de apollinische kunst te gronde. Net als bij Wagner kan bij de beeldhouwkunst van Pergamon decadentie ontwaard worden, ‘hetzelfde leunen op oude, mythische motieven waarin niemand meer gelooft, hetzelfde nietsontziende bombardement van de zenuwen, maar ook dezelfde zelfbewuste kracht, grootsheid en...

 

In dit hoofdstuk behandelt Spengler de oerfenomenen ‘ziel’ en ‘moraal’ en duidt hij de huidige faustische, geciviliseerde moraal als ethisch socialisme.De ‘ziel’ laat zich niet begripsmatig definiëren. Het beeld van de ziel stamt uit ervaringen van leven en dood, en is afhankelijk van hoe de natuur begrepen wordt. Als men de natuur religieus en mythisch beschouwt, is ook het beeld van de ziel mythisch. Wanneer men de natuur wetenschappelijk-objectiverend opvat, dan benadert men op die wijze...
btn opener Spengler stelt dat er voor alle filosofen en wetenschappers een punt is waar hun kritische denken overgaat in geloof. Uiteindelijk gaan ze er namelijk van uit dat de taak die ze zichzelf stellen oplosbaar en zinvol is. Dit geldt in het bijzonder voor psychologen. Psychologen gaan ervan uit dat de ziel wetenschappelijk toegankelijk is en dat hun theorieën ook daadwerkelijk de ziel betreffen. Volgens Spengler laat de ‘ziel’ zich echter niet definiëren. Het begripsmatige verstand alleen kan...