Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener ‘Er bestaat geen wiskunde, er bestaan alleen wiskundes.’ De geschiedenis van de wiskunde is geen voortschrijdende verwerkelijking van één enkel en onveranderlijk ideaal, maar bestaat uit meerdere innerlijk consistente, onafhankelijke ontwikkelingen. Die onafhankelijke ontwikkelingen kennen ieder een periode van bloei, rijpen, verwelken en sterven. Dit biedt ook een perspectief op de vormentaal van de kunst van een cultuur: ‘de uitdrukkingsmiddelen waarvan zij zich in hun wakker-zijn...

§ 5

Alle wiskundes – de antieke, Egyptische, Babylonische, Alexandrijnse, Arabische en westerse – zijn volstrekt nieuwe scheppingen en kennen hun eigen bloeiperiode. De antieken vatten het getal op als de essentie van alle zintuiglijk te begrijpen dingen. Hierin ‘schuilt het wereldgevoel van een ziel die hartstochtelijk op het hier-en-nu is georiënteerd’. Vanuit dit wereldgevoel kan het contrast tussen de antieke wiskunde en de westerse verhelderd worden. ‘Het rijpe antieke denken kon volgens...
btn opener Antieke wiskunde wil uitsluitend de feiten van het tastbaar aanwezige duiden. De relatie tussen alledaagse ervaring en abstracte wiskunde was bij de antieken duidelijker dan in de westerse wiskunde. De Griekse wiskunde ‘schrok terug’ voor het niets en kon het dan ook niet als het getal nul vatten. Zij ging zelfs in het aanschouwen van kosmische verbanden de onmetelijkheid uit de weg. De uitzonderingen op deze regel in de oudheid, zoals het heliocentrisch wereldbeeld van Aristarchus van...