Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener Antieke wiskunde wil uitsluitend de feiten van het tastbaar aanwezige duiden. De relatie tussen alledaagse ervaring en abstracte wiskunde was bij de antieken duidelijker dan in de westerse wiskunde. De Griekse wiskunde ‘schrok terug’ voor het niets en kon het dan ook niet als het getal nul vatten. Zij ging zelfs in het aanschouwen van kosmische verbanden de onmetelijkheid uit de weg. De uitzonderingen op deze regel in de oudheid, zoals het heliocentrisch wereldbeeld van Aristarchus van...

§ 7

In het werk van Diophantus wordt de antieke wiskunde overwonnen. Diophantus behoort innerlijk niet meer tot de antieke cultuur; in hem leeft een nieuw gevoel tegenover de grens van het werkelijke en gewordene. Spengler noemt dit nieuwe gevoel het magische of Arabische gevoel voor getallen. Diophantus leefde in 250 na Christus, de derde eeuw van de Arabische cultuur. Bij hem is het getal niet meer de maat en essentie van plastische dingen. Bij hem begint het getalsidee zich richting de...
btn opener De beslissende daad van Descartes is de definitieve conceptie van een nieuw idee van getallen. Bij hem wordt de analyse van het oneindige een feit. ‘Voor het zintuiglijke element van de concrete lengte en het concrete vlak – de specifieke uitdrukking van het antieke gevoel voor grenzen – treedt het abstract-ruimtelijke … element van de punt in de plaats, die vanaf dat moment wordt gekarakteriseerd als groep gecoördineerde zuivere getallen.’ En ‘Descartes heeft het door antieke teksten en...