Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener De ontdekking van het apollinische getal door Pythagoras rond 540 voor Christus komt vanuit fysionomisch perspectief gelijktijdig met het westerse getalsidee bij Descartes, dat wil zeggen in een vergelijkbaar organisch stadium van de levensloop van de cultuur. Het symbool van het westerse wereldgevoel dat zich in het beeld van een oneindige ruimte herkent, is het begrip functie. Daarmee wordt de antieke, euclidische, dicht bij de alledaagse ervaring staande wiskunde achtergelaten. Het getal...

§ 10

De verering van de antieke tijd heeft ons belet een eigen notatie voor het westerse getal te vinden. Toch is de betekenis van het getal van grootte verschoven naar dat van functie en de ‘niet meer optisch te begrenzen relatie’. Spengler geeft een aantal voorbeelden waarom het ontbreken van een eigen taal van de westerse wiskunde tot verwarring leidt.De achttiende eeuw met haar wetenschappelijke ontdekkingen en muzikale scheppingen correspondeert inhoudelijk met de rijpste periode van de...
btn opener Een korte uitweiding: in de oermensheid (en in kinderen) vindt de geboorte van het ik plaats. Deze geboorte brengt een getalsbegrip met zich mee en een omringende wereld die op het ik betrokken is. Bij de oermensheid en bij kinderen komt het oergevoel van verlangen op om al het innerlijk mogelijke te verwerkelijken in deze tegenover hen staande en nu geordende en zinvol geworden wereld, om de idee van het eigen bestaan te ontplooien. Dit verlangen staat in relatie tot een gevoel van...