Boek 1 – Hoofdstuk 2 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 2: Het probleem van de wereldgeschiedenis

btn opener ‘Uit deze grootse intuïtie van symbolische ruimtelijke werelden volgt de laatste en afsluitende versie van de hele westerse wiskunde, de verbreding en vergeestelijking van de functietheorie tot de groepentheorie.’ De tijd van de grote wiskundigen is hiermee voorbij en daarmee heeft de wiskunde haar bestemming als afbeelding en ‘zuiverste uitdrukking van de idee van het faustische zielenleven’ vervuld. Wat overblijft zijn minutieuze uitwerkingen, afrondingen en verfijningen in plaats van...

 

Spengler wil het totaalbeeld van de wereldgeschiedenis voor ogen krijgen. Daarvoor moet het heden met evenveel afstand beschouwd worden als elk ander tijdperk. Spengler onderscheidt zijn geschiedenisbeeld van het systematische en natuurkundige wereldbeeld. De natuurblik legt de nadruk op de wereld als ruimte en uitgebreidheid, terwijl de historische blik de wereld begrijpt binnen het kader van richting en tijd.Overeenkomstig de twee wereldbeelden onderscheidt Spengler twee...
btn opener Volgens Spengler is het nu voor het eerst mogelijk een beeld van de geschiedenis te schetsen dat niet meer afhankelijk is van het toevallige (historische, culturele, politieke, persoonlijke) standpunt van de beschouwer. Hiervoor moet men een distantie tot het object verkrijgen die vergelijkbaar is met de manier waarop natuurwetenschappers de wereld ontwerpen alsof zij er zelf niet in aanwezig zijn. Het totaalbeeld van de wereldgeschiedenis moet gevat worden, inclusief het heden. Maar dit...