Boek 2 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 2 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: Oorsprong en landschap

btn opener In de laatste paragraaf schetst Spengler in grote lijnen de afloop van de westerse wetenschap. Dankzij zijn historische blik kan alleen de faustische geest vooruitkijken naar het onafwendbare lot. ‘Er staat ons nog een laatste geestelijke crisis te wachten, die de hele Europees-Amerikaanse wereld in haar greep zal krijgen.’ Door permanente verfijning van haar vraagstellingen en methodes gaat de exacte wetenschap haar zelfvernietiging tegemoet. Spengler voorspelt dat de faustische...

 

Spengler start het tweede deel van De ondergang met de verdieping van zijn begrip van leven, dat op de achtergrond van deel 1 al een grote rol speelde. Hij maakt een onderscheid tussen de kosmische en microkosmische kant van het leven. Het kosmische heeft betrekking op de verbondenheid van al het leven met het landschap, de natuurprocessen, met periodiciteit, voortplanting, verlangen, gerichtheid en tact. Planten zijn kosmisch omdat zij afhankelijk zijn van de natuurwereld, ze gaan er als...
btn opener Het verschil tussen het kosmische en het microkosmische komt naar voren in het verschil tussen plant en dier. Een plant is helemaal kosmisch, deel van het landschap en overgeleverd aan het natuurproces. Een dier is kosmisch en tegelijkertijd microkosmisch: dieren vormen kleine werelden op zich binnen een andere grote wereld; ze kunnen kiezen en zijn vrij en onafhankelijk tegenover de rest van het heelal. Het kosmische is periodisch, gericht, verlangen en tact, het microkosmische is polair...