Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener De faustische ziel heeft de wil om het hier-en-nu te overschrijden. Dat is deel van haar ‘wil tot macht’, en maakt dat het getal zich losmaakt van de natuur en het aanschouwelijke. ‘In de apollinische wiskunde dient de geest het oog, in de faustische overwint ze het.’ De strikt westerse opvatting van de absolute ruimte hoort bij een ziel die steeds minder genoegen neemt met de zintuiglijkheid als middel om zich uit te drukken. Wij hebben bijvoorbeeld een opvatting van een meerdimensionale...

§ 18

‘Uit deze grootse intuïtie van symbolische ruimtelijke werelden volgt de laatste en afsluitende versie van de hele westerse wiskunde, de verbreding en vergeestelijking van de functietheorie tot de groepentheorie.’ De tijd van de grote wiskundigen is hiermee voorbij en daarmee heeft de wiskunde haar bestemming als afbeelding en ‘zuiverste uitdrukking van de idee van het faustische zielenleven’ vervuld. Wat overblijft zijn minutieuze uitwerkingen, afrondingen en verfijningen in plaats van...
btn opener Volgens Spengler is het nu voor het eerst mogelijk een beeld van de geschiedenis te schetsen dat niet meer afhankelijk is van het toevallige (historische, culturele, politieke, persoonlijke) standpunt van de beschouwer. Hiervoor moet men een distantie tot het object verkrijgen die vergelijkbaar is met de manier waarop natuurwetenschappers de wereld ontwerpen alsof zij er zelf niet in aanwezig zijn. Het totaalbeeld van de wereldgeschiedenis moet gevat worden, inclusief het heden. Maar dit...