Boek 1 – Hoofdstuk 6 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 6

Hoofdstuk 6: Faustische en apollinische natuurkennis

btn opener Spengler sluit dit hoofdstuk af met een lange paragraaf over de morfologie van de geschiedenis van de filosofie. ‘Er bestaat geen filosofie in het algemeen: elke cultuur heeft haar eigen filosofie, die deel uitmaakt van haar algehele symbolische expressie en met haar probleemstellingen en denkmethoden een intellectuele ornamentiek vormt die nauw verwant is aan die van de architectuur en de beeldende kunst.’ Vanuit morfologisch perspectief zijn niet zozeer de resultaten van filosofen...

 

Hoofdstuk zes behandelt de natuurkunde. Spengler schetst een verband tussen natuurkunde en religie, contrasteert antieke en faustische natuur/religie en kondigt het einde van de westerse mechanica aan.Westerse mechanica is gericht op intellectuele inbezitneming door meting. Ze herleidt het waargenomen natuurbeeld tot een uniforme, getalsmatige orde met een meetbare structuur. Het fysionomisch scepticisme – het laatste stadium in de filosofie van de westerse civilisatie – begrijpt de...
btn opener Alle westerse mechanica is uiteindelijk gericht op intellectuele ‘inbezitname door meting’. Ze herleidt het waargenomen natuurbeeld tot een beeld van een uniforme, getalsmatige orde met een meetbare structuur, en zoekt in de wereld zoals die aan ons verschijnt een systeem van constante elementen die door meting volledig toegankelijk worden. Beweging vormt van die elementen de belangrijkste. De natuurkundige herkent in de huidige mechanica ‘een logisch consistent systeem van heldere...