Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener ‘Het fundamentele verschil tussen de antieke en de westerse getallen leidt tot een even diepgaand verschil in de verhouding waarin de elementen van elk van deze getallenwerelden tot elkaar staan. De [antieke] verhouding tussen groottes heet proportie, die tussen [faustische] relaties is vervat in het begrip functie.’ Dit is volgens Spengler te zien in de verschillen tussen antieke beeldhouwkunst en westerse muziek. Het standbeeld, het reliëf en de fresco laten vergrotingen en verkleiningen...

§ 14

‘[N]og een verschil tussen beide soorten wiskundige procedés: de antieke wiskunde van het kleine beschouwt het concrete individuele geval, berekent de welbepaalde opgaaf, voert de eenmalige constructie uit. De wiskunde van het oneindige behandelt hele klassen van formele mogelijkheden, groepen van functies, operaties, vergelijkingen, krommen, en doet dat in het geheel niet met het oog op een of ander resultaat, maar met het oog op haar verloop.’ Het verschil tussen de wiskundes toont zich...
btn opener De theorie van de limiet vormt het klassieke grensprobleem van de faustische wiskunde. Zij vormt de sleutel tot het faustische begrip van het oneindige en met haar formulering bevrijdt de westerse wiskunde zich volledig van de antieke.