Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Vanuit morfologisch standpunt bezien, betreft de ondergang van het Avondland het probleem van de civilisatie. Iedere cultuur krijgt uiteindelijk met dit probleem te maken, want het is het organische eindstadium van iedere cultuur. Organisch-logisch opgevat is civilisatie het lot van een cultuur, haar afsluiting. Civilisatie kenmerkt zich door (1) een praktische, op feiten gerichte stemming, (2) de tegenstelling wereldstad-provincie en (3) het centraal stellen van geld. De Romeinen kunnen in...

§ 13

Het typerende symbool voor het stadium van civilisatie is imperialisme, een onweerstaanbare expansiedrift. De blik van de gecultiveerde mens is naar binnen gericht, die van de geciviliseerde mens naar buiten. Dit geldt voor de Romeinen, maar ook voor de Arabieren en Chinezen. Deze tendens is het noodlot van iedere cultuur. Voor de geciviliseerde ‘hersenmensen’ is deze expansieve en naar buiten gerichte blik de enig mogelijke. Dat is de situatie waarin de West-Europese mens zich nu bevindt...
btn opener Volgens Spengler moeten we ons lot als civilisatiemensen niet betreuren maar omarmen. Het morfologische perspectief op de geschiedenis stelt ons in staat de toekomst te zien in termen van mogelijkheden, niet in termen van wensen. En onze mogelijkheden liggen niet meer op het vlak van de kunst, religie of filosofie, maar op dat van de expansie, techniek en economie.