Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Het specifiek westerse van het begrip wereldgeschiedenis wordt dieper uitgewerkt aan de hand van de tegenstelling tussen mythisch, ‘tijdloos’ denken en historisch denken. Voor westerlingen is het verleden van groot belang voor een begrip van het heden. Wij begrijpen onszelf binnen een historische ontwikkeling. Voor de Griek en de Romein doet het verleden er alleen toe voor zover het een mythologische status aan het heden kan geven. Dit betekent dat wereldgeschiedenis specifiek ons...

§ 6

Wat is wereldgeschiedenis? Tot op heden heeft men de wereldgeschiedenis nog niet begrepen als de pendant van ons westerse innerlijke leven. Symptomatisch voor deze miskenning is het in Spenglers ogen onzinnige schema oudheid – middeleeuwen – nieuwe tijd. In De ondergang van het Avondland moet in de plaats van dit schema een systeem komen waarin de klassieke oudheid en de westerse wereld naast India, Babylon, China, Egypte en de Arabische en Mexicaanse cultuur begrepen worden. Allemaal...
btn opener Het schema oudheid – middeleeuwen – nieuwe tijd wortelt volgens Spengler in wat hij het magische (Arabische) wereldgevoel noemt. Het verwijst naar een opvatting van wereldgeschiedenis als een eenmalige allesomvattende gebeurtenis. Deze gebeurtenis bestaat uit een verlossing of apocalyps van een tegenstrijdigheid. De polaire tegenstelling tussen heidens en joods of christelijk (of goed-kwaad, natuur-geest enzovoort) verandert in een temporele waarbij de goede pool (nieuwe tijd) als...