Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Wat is wereldgeschiedenis? Tot op heden heeft men de wereldgeschiedenis nog niet begrepen als de pendant van ons westerse innerlijke leven. Symptomatisch voor deze miskenning is het in Spenglers ogen onzinnige schema oudheid – middeleeuwen – nieuwe tijd. In De ondergang van het Avondland moet in de plaats van dit schema een systeem komen waarin de klassieke oudheid en de westerse wereld naast India, Babylon, China, Egypte en de Arabische en Mexicaanse cultuur begrepen worden. Allemaal...

§ 7

Het schema oudheid – middeleeuwen – nieuwe tijd wortelt volgens Spengler in wat hij het magische (Arabische) wereldgevoel noemt. Het verwijst naar een opvatting van wereldgeschiedenis als een eenmalige allesomvattende gebeurtenis. Deze gebeurtenis bestaat uit een verlossing of apocalyps van een tegenstrijdigheid. De polaire tegenstelling tussen heidens en joods of christelijk (of goed-kwaad, natuur-geest enzovoort) verandert in een temporele waarbij de goede pool (nieuwe tijd) als...
btn opener Het volstrekt eigen karakter van iedere cultuur maakt dat we in wezen nooit volledig toegang hebben tot de betekenis van andere culturen. Ieder onderzoek – ook Spenglers eigen – heeft een historisch-relatief karakter. Het geeft alleen uitdrukking aan de eigen cultuur en het stadium van de levensloop waarin deze zich bevindt. Het gaat Spengler erom de levende wereld te duiden, en het eerste wat we daarvoor moeten accepteren is dat niets algemeen en universeel geldt. Morfologie moet proberen...