Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Het schema oudheid – middeleeuwen – nieuwe tijd wortelt volgens Spengler in wat hij het magische (Arabische) wereldgevoel noemt. Het verwijst naar een opvatting van wereldgeschiedenis als een eenmalige allesomvattende gebeurtenis. Deze gebeurtenis bestaat uit een verlossing of apocalyps van een tegenstrijdigheid. De polaire tegenstelling tussen heidens en joods of christelijk (of goed-kwaad, natuur-geest enzovoort) verandert in een temporele waarbij de goede pool (nieuwe tijd) als...

§ 8

Het volstrekt eigen karakter van iedere cultuur maakt dat we in wezen nooit volledig toegang hebben tot de betekenis van andere culturen. Ieder onderzoek – ook Spenglers eigen – heeft een historisch-relatief karakter. Het geeft alleen uitdrukking aan de eigen cultuur en het stadium van de levensloop waarin deze zich bevindt. Het gaat Spengler erom de levende wereld te duiden, en het eerste wat we daarvoor moeten accepteren is dat niets algemeen en universeel geldt. Morfologie moet proberen...
btn opener Om een dergelijk verstaan te ontwikkelen moeten we leren meevoelen, aanschouwen en vergelijken, teneinde een innerlijke zekerheid op het spoor te komen. Spengler wil op die manier de organische logica van de geschiedenis blootleggen. Hoewel hij erkent dat zijn onderzoek vanuit de westerse blik en cultuur zal plaatsvinden, meent hij wel dat het juiste moment voor dit onderzoek aangebroken is en dat hij met zijn morfologie niet in dezelfde wetenschappelijke willekeur zal vervallen als die...