Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Het oorspronkelijke doel van De ondergang was het duiden van de huidige westerse civilisatie en het voorspellen van haar verloop. Om dit te kunnen doen, is echter eerst een begrip van cultuur en geschiedenis vereist; een begrip dat alleen via een breed historisch-filosofisch onderzoek kan worden verkregen. Spengler wil de mogelijkheid van een logica van de geschiedenis onderzoeken. Hij is uit op een metafysische structuur die onveranderlijk blijft door alle historische veranderingen heen,...

§ 2

In het domein van de historiografie ontbreekt een gedegen methode. Het gevolg hiervan is dat historici naar eigen smaak en willekeur analogieën toepassen, waarvan de geldigheid vervolgens dubieus is. Spengler stelt zich de taak ‘de vormentaal van de geschiedenis en de analyse daarvan’ bloot te leggen en te ontwikkelen. De methode die hij wil ontwikkelen gaat ook uit van de verklaringswaarde van analogie, maar moet tegelijkertijd onder invloed van een alomvattend idee staan, waardoor er...
btn opener De geschiedenis moet naar haar eigen aard begrepen worden, pas dan kan de juiste methode voor haar verstaan ontwikkeld worden. Spengler maakt een onderscheid tussen de wereld als geschiedenis en de wereld als natuur, de wereld van het levende en wordende versus het statisch-mechanische en gewordene. Morfologie (later fysionomie) is de naam die hij geeft aan zijn historische methode die het chronologische, lotgerichte karakter van het bestaan moet doorgronden. De morfologie zal zich moeten...