Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener In het domein van de historiografie ontbreekt een gedegen methode. Het gevolg hiervan is dat historici naar eigen smaak en willekeur analogieën toepassen, waarvan de geldigheid vervolgens dubieus is. Spengler stelt zich de taak ‘de vormentaal van de geschiedenis en de analyse daarvan’ bloot te leggen en te ontwikkelen. De methode die hij wil ontwikkelen gaat ook uit van de verklaringswaarde van analogie, maar moet tegelijkertijd onder invloed van een alomvattend idee staan, waardoor er...

§ 3

De geschiedenis moet naar haar eigen aard begrepen worden, pas dan kan de juiste methode voor haar verstaan ontwikkeld worden. Spengler maakt een onderscheid tussen de wereld als geschiedenis en de wereld als natuur, de wereld van het levende en wordende versus het statisch-mechanische en gewordene. Morfologie (later fysionomie) is de naam die hij geeft aan zijn historische methode die het chronologische, lotgerichte karakter van het bestaan moet doorgronden. De morfologie zal zich moeten...
btn opener Geschiedenis wordt gedefinieerd als ‘de vorm van waaruit de menselijke verbeeldingskracht het levende bestaan van de wereld in relatie tot het eigen leven probeert te begrijpen en op die manier aan dit leven een diepere werkelijkheid [probeert] te verlenen’. Dit zicht op de geschiedenis vereist een specifieke vorm van historisch besef, die alleen in het Westen bestaat. Enkel de westerling heeft een besef van wereldgeschiedenis, van geschiedenis als wereld en van wereld als geschiedenis. De...