Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Spengler typeert de bovengenoemde gebrekkige zienswijzen als materialisme en ideologie. Materialisme zegt dat de kunsten en theorieën het bijverschijnsel zijn van de economisch-politieke structuren, ideologie stelt dat de religieuze, filosofische en mystieke culten de grond vormen voor de maatschappelijke indeling. Beide maken volgens Spengler hun analyses afhankelijk van hun eigen ideologische wensen (en in die zin is ook de materialist een ideoloog). Ze kijken niet naar de innerlijke of...

§ 12

Vanuit morfologisch standpunt bezien, betreft de ondergang van het Avondland het probleem van de civilisatie. Iedere cultuur krijgt uiteindelijk met dit probleem te maken, want het is het organische eindstadium van iedere cultuur. Organisch-logisch opgevat is civilisatie het lot van een cultuur, haar afsluiting. Civilisatie kenmerkt zich door (1) een praktische, op feiten gerichte stemming, (2) de tegenstelling wereldstad-provincie en (3) het centraal stellen van geld. De Romeinen kunnen in...
btn opener Het typerende symbool voor het stadium van civilisatie is imperialisme, een onweerstaanbare expansiedrift. De blik van de gecultiveerde mens is naar binnen gericht, die van de geciviliseerde mens naar buiten. Dit geldt voor de Romeinen, maar ook voor de Arabieren en Chinezen. Deze tendens is het noodlot van iedere cultuur. Voor de geciviliseerde ‘hersenmensen’ is deze expansieve en naar buiten gerichte blik de enig mogelijke. Dat is de situatie waarin de West-Europese mens zich nu bevindt...