Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Doordat hij het morfologisch perspectief van het organisme inneemt, kan Spengler een vergelijking maken tussen de tijd van de Romeinen en het westerse heden (1800-2000). Om dit te verduidelijken moet hij eerst een misvatting in de oudheidkunde rechtzetten. Spengler verwijt de oudheidkundigen dat ze de economische en politieke verschijnselen uit de antieke tijd als primitieve versies van de onze begrijpen, of dat ze zich blindstaren op de bloei van de kunst en filosofie van die tijd, en de...

§ 11

Spengler typeert de bovengenoemde gebrekkige zienswijzen als materialisme en ideologie. Materialisme zegt dat de kunsten en theorieën het bijverschijnsel zijn van de economisch-politieke structuren, ideologie stelt dat de religieuze, filosofische en mystieke culten de grond vormen voor de maatschappelijke indeling. Beide maken volgens Spengler hun analyses afhankelijk van hun eigen ideologische wensen (en in die zin is ook de materialist een ideoloog). Ze kijken niet naar de innerlijke of...
btn opener Vanuit morfologisch standpunt bezien, betreft de ondergang van het Avondland het probleem van de civilisatie. Iedere cultuur krijgt uiteindelijk met dit probleem te maken, want het is het organische eindstadium van iedere cultuur. Organisch-logisch opgevat is civilisatie het lot van een cultuur, haar afsluiting. Civilisatie kenmerkt zich door (1) een praktische, op feiten gerichte stemming, (2) de tegenstelling wereldstad-provincie en (3) het centraal stellen van geld. De Romeinen kunnen in...