Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener De geschiedenis moet naar haar eigen aard begrepen worden, pas dan kan de juiste methode voor haar verstaan ontwikkeld worden. Spengler maakt een onderscheid tussen de wereld als geschiedenis en de wereld als natuur, de wereld van het levende en wordende versus het statisch-mechanische en gewordene. Morfologie (later fysionomie) is de naam die hij geeft aan zijn historische methode die het chronologische, lotgerichte karakter van het bestaan moet doorgronden. De morfologie zal zich moeten...

§ 4

Geschiedenis wordt gedefinieerd als ‘de vorm van waaruit de menselijke verbeeldingskracht het levende bestaan van de wereld in relatie tot het eigen leven probeert te begrijpen en op die manier aan dit leven een diepere werkelijkheid [probeert] te verlenen’. Dit zicht op de geschiedenis vereist een specifieke vorm van historisch besef, die alleen in het Westen bestaat. Enkel de westerling heeft een besef van wereldgeschiedenis, van geschiedenis als wereld en van wereld als geschiedenis. De...
btn opener Het specifiek westerse van het begrip wereldgeschiedenis wordt dieper uitgewerkt aan de hand van de tegenstelling tussen mythisch, ‘tijdloos’ denken en historisch denken. Voor westerlingen is het verleden van groot belang voor een begrip van het heden. Wij begrijpen onszelf binnen een historische ontwikkeling. Voor de Griek en de Romein doet het verleden er alleen toe voor zover het een mythologische status aan het heden kan geven. Dit betekent dat wereldgeschiedenis specifiek ons...