Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Het volstrekt eigen karakter van iedere cultuur maakt dat we in wezen nooit volledig toegang hebben tot de betekenis van andere culturen. Ieder onderzoek – ook Spenglers eigen – heeft een historisch-relatief karakter. Het geeft alleen uitdrukking aan de eigen cultuur en het stadium van de levensloop waarin deze zich bevindt. Het gaat Spengler erom de levende wereld te duiden, en het eerste wat we daarvoor moeten accepteren is dat niets algemeen en universeel geldt. Morfologie moet proberen...

§ 9

Om een dergelijk verstaan te ontwikkelen moeten we leren meevoelen, aanschouwen en vergelijken, teneinde een innerlijke zekerheid op het spoor te komen. Spengler wil op die manier de organische logica van de geschiedenis blootleggen. Hoewel hij erkent dat zijn onderzoek vanuit de westerse blik en cultuur zal plaatsvinden, meent hij wel dat het juiste moment voor dit onderzoek aangebroken is en dat hij met zijn morfologie niet in dezelfde wetenschappelijke willekeur zal vervallen als die...
btn opener Doordat hij het morfologisch perspectief van het organisme inneemt, kan Spengler een vergelijking maken tussen de tijd van de Romeinen en het westerse heden (1800-2000). Om dit te verduidelijken moet hij eerst een misvatting in de oudheidkunde rechtzetten. Spengler verwijt de oudheidkundigen dat ze de economische en politieke verschijnselen uit de antieke tijd als primitieve versies van de onze begrijpen, of dat ze zich blindstaren op de bloei van de kunst en filosofie van die tijd, en de...