Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Geschiedenis wordt gedefinieerd als ‘de vorm van waaruit de menselijke verbeeldingskracht het levende bestaan van de wereld in relatie tot het eigen leven probeert te begrijpen en op die manier aan dit leven een diepere werkelijkheid [probeert] te verlenen’. Dit zicht op de geschiedenis vereist een specifieke vorm van historisch besef, die alleen in het Westen bestaat. Enkel de westerling heeft een besef van wereldgeschiedenis, van geschiedenis als wereld en van wereld als geschiedenis. De...

§ 5

Het specifiek westerse van het begrip wereldgeschiedenis wordt dieper uitgewerkt aan de hand van de tegenstelling tussen mythisch, ‘tijdloos’ denken en historisch denken. Voor westerlingen is het verleden van groot belang voor een begrip van het heden. Wij begrijpen onszelf binnen een historische ontwikkeling. Voor de Griek en de Romein doet het verleden er alleen toe voor zover het een mythologische status aan het heden kan geven. Dit betekent dat wereldgeschiedenis specifiek ons...
btn opener Wat is wereldgeschiedenis? Tot op heden heeft men de wereldgeschiedenis nog niet begrepen als de pendant van ons westerse innerlijke leven. Symptomatisch voor deze miskenning is het in Spenglers ogen onzinnige schema oudheid – middeleeuwen – nieuwe tijd. In De ondergang van het Avondland moet in de plaats van dit schema een systeem komen waarin de klassieke oudheid en de westerse wereld naast India, Babylon, China, Egypte en de Arabische en Mexicaanse cultuur begrepen worden. Allemaal...