Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Het typerende symbool voor het stadium van civilisatie is imperialisme, een onweerstaanbare expansiedrift. De blik van de gecultiveerde mens is naar binnen gericht, die van de geciviliseerde mens naar buiten. Dit geldt voor de Romeinen, maar ook voor de Arabieren en Chinezen. Deze tendens is het noodlot van iedere cultuur. Voor de geciviliseerde ‘hersenmensen’ is deze expansieve en naar buiten gerichte blik de enig mogelijke. Dat is de situatie waarin de West-Europese mens zich nu bevindt...

§ 14

Volgens Spengler moeten we ons lot als civilisatiemensen niet betreuren maar omarmen. Het morfologische perspectief op de geschiedenis stelt ons in staat de toekomst te zien in termen van mogelijkheden, niet in termen van wensen. En onze mogelijkheden liggen niet meer op het vlak van de kunst, religie of filosofie, maar op dat van de expansie, techniek en economie.
btn opener In deze paragraaf relateert Spengler de morfologie aan de filosofie. Tegenover de systematische filosofie, die denkt in termen van eeuwige waarheden en algemene wetmatigheden, plaatst de morfologie een historische, methodologische scepsis die alle waarheden, problemen en oplossingen binnen hun historische en culturele kader plaatst. De waarde van een filosofie is afhankelijk van de mate waarin ze de gestalte of idee van haar cultuur tot uitdrukking brengt. Een waar filosoof, aldus Spengler,...