Boek 1 – Inleiding SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – INLEIDING

Inleiding

btn opener Volgens Spengler moeten we ons lot als civilisatiemensen niet betreuren maar omarmen. Het morfologische perspectief op de geschiedenis stelt ons in staat de toekomst te zien in termen van mogelijkheden, niet in termen van wensen. En onze mogelijkheden liggen niet meer op het vlak van de kunst, religie of filosofie, maar op dat van de expansie, techniek en economie.

§ 15

In deze paragraaf relateert Spengler de morfologie aan de filosofie. Tegenover de systematische filosofie, die denkt in termen van eeuwige waarheden en algemene wetmatigheden, plaatst de morfologie een historische, methodologische scepsis die alle waarheden, problemen en oplossingen binnen hun historische en culturele kader plaatst. De waarde van een filosofie is afhankelijk van de mate waarin ze de gestalte of idee van haar cultuur tot uitdrukking brengt. Een waar filosoof, aldus Spengler,...
btn opener De ondergang van het Avondland is ontstaan uit Spenglers ambitie om contemporaine politieke verschijnselen te analyseren en de nabije politieke toekomst voor ogen te krijgen. Algauw kwam hij erachter dat hij, om dit werkelijk te doen, een veel fundamenteler onderzoek moest doen, namelijk naar de geschiedenis van de mensheid. Alleen als hij deze geschiedenis als een organische eenheid met een regelmatige structuur zou hebben doorgrond, zou hij zijn oorspronkelijke werk kunnen schrijven. In...