Boek 1 – Hoofdstuk 4 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 4

Hoofdstuk 4: Muziek en beeldhouwkunst

btn opener De idee van een macrokosmos impliceert een aantal grote taken, onder andere een herziening van de kunstgeschiedenis. De culturen moeten als innerlijke processen worden begrepen. Om ontwikkelingen en veranderingen in de cultuurgeschiedenis te herkennen, heeft men de fysionomische terminologie van de verschillende zielen en de bijbehorende stijlen nodig.

§ 1

Afgezien van de wiskundig-natuurwetenschappelijke voorstellingssferen, komt het wereldgevoel van de hogere mens het duidelijkst naar voren in de beeldende kunsten, waaronder Spengler ook muziek schaart. Schilderkunst, beeldhouwkunst en muziek dienen niet als afzonderlijke domeinen te worden begrepen. Kunsten onderscheiden zich wat betreft vorm en per cultuur, niet wat betreft het zintuig waarop ze aansluiten. ‘De afstand tussen twee soorten schilderkunst kan oneindig veel groter zijn dan...
btn opener Spengler wijst erop dat het begrip ‘vorm’ hier een grotere reikwijdte krijgt. De ‘vorm’ in hoogste zin betreft niet alleen het technische instrument en de vormentaal, maar ook de keuze van een kunstgenre zelf. In de grote kunstscheppingen van een cultuur wordt niet alleen een individueel hoofdwerk gemaakt, maar ook een nieuw kunstgenre geschapen. Kunsten zijn overeenkomstig culturen op zichzelf staande organismen. (Ook voor dit inzicht vormde het historische model van oudheid – middeleeuwen...