Boek 1 – Hoofdstuk 4 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 4

Hoofdstuk 4: Muziek en beeldhouwkunst

btn opener Conform het ‘fysionomisch basisgevoel’ is alle olieverfschilderkunst portretkunst, ook het naakt. Want ook bij het naakt komt de nadruk uiteindelijk toch weer op het hoofd te liggen. In de schilderkunst van Rubens bijvoorbeeld, met zijn ‘onstuimige dynamiek van gezwollen lichamen’, wordt een worden en bloeien uitgedrukt in plaats van een statisch gewordene. Hoe goed men ook kon schilderen, in de faustische cultuur kon men alleen het hoogste bereiken door middel van de portretkunst, net...

§ 14

Drie grote meesters, Leonardo, Rafaël en Michelangelo, hebben ieder geprobeerd antiek te zijn maar konden uiteindelijk niet anders dan de renaissancistische droom vernietigen. ‘Rafaël de grote lijn, Leonardo het vlak, Michelangelo het lichaam.’ De ziel die afdwaalde naar het antieke keert in deze drie meesters terug naar haar faustische uitgangspunt. ‘Gotiek en barok zijn dus iets wat is, terwijl de renaissance een ideaal blijft dat boven het willen van een tijd zweeft.’ Met Michelangelo is...
btn opener De overgang van het frescoschilderij uit de renaissance naar het Venetiaanse olieverfschilderij is een stuk zielsgeschiedenis. Het faustische wereldgevoel schiep met de olieverfkunst een nieuwe techniek die de tekenkundige stijl verwierp en alleen de uitgebreidheid als geheel erkende. Het antieke gevoel van de renaissance bemoeilijkte de overgang naar het faustische gevoel in de kunst. Alle kunstenaars, met name ‘de drie groten’: Leonardo, Michelangelo en Rafaël, gaven ieder op een eigen...