Boek 1 – Hoofdstuk 4 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 4

Hoofdstuk 4: Muziek en beeldhouwkunst

btn opener De compositie van een schilderij, ofwel de manier waarop dingen in een schilderij geordend worden, is overeenkomstig het oersymbool van iedere cultuur. In de faustische kunst zijn alleen de olieverfschilderkunst en de instrumentale muziek oerfenomenen. ‘Zij en zij alleen hebben een ziel, een fysionomie en dus een geschiedenis.’ De beeldhouwkunst is hierbij vergeleken in het hele beeld van de westerse kunst uiteindelijk overbodig. ‘Het is volstrekt onmogelijk datgene wat in een schilderij...

§ 8

Ook het kleurgebruik in de schilderkunst heeft volgens Spengler symbolische betekenis. Het palet van de antieke schilderkunst is beperkt tot geel, rood, zwart en wit. Blauw en blauwgroen werden vermeden. Deze laatste twee zijn in essentie atmosferische kleuren, de kleuren van de hemel en de zee, en niet de kleuren van concrete objecten. ‘Ze zijn koud; ze hebben een onlichamelijk karakter en roepen de indrukken van weidsheid, verte en grenzeloosheid op.’ In de faustische cultuur worden ze...
btn opener ‘De Arabische kunst heeft het magische wereldgevoel tot uitdrukking gebracht door de goudkleurige ondergrond in haar moskeeën en op haar paneelschilderingen. … de magische ziel ervoer alle gebeurtenissen als uitdrukking van raadselachtige machten, die de holte van de wereld met hun geestelijke substantie doordringen – en zij sloot de afgebeelde scène af met een goudkleurige ondergrond, dat wil zeggen met een middel dat boven alle natuurlijke kleuren uitreikt. Goud is helemaal geen kleur.’...