Boek 1 – Hoofdstuk 4 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 4

Hoofdstuk 4: Muziek en beeldhouwkunst

btn opener ‘De Arabische kunst heeft het magische wereldgevoel tot uitdrukking gebracht door de goudkleurige ondergrond in haar moskeeën en op haar paneelschilderingen. … de magische ziel ervoer alle gebeurtenissen als uitdrukking van raadselachtige machten, die de holte van de wereld met hun geestelijke substantie doordringen – en zij sloot de afgebeelde scène af met een goudkleurige ondergrond, dat wil zeggen met een middel dat boven alle natuurlijke kleuren uitreikt. Goud is helemaal geen kleur.’...

§ 10

De ‘zichtbare penseelstreek’ is een muzikaal en ruimtescheppend motief in de olieverfschilderkunst. In het zichtbaar blijvende ‘werk van het penseel’ komt een historisch besef tevoorschijn. ‘Men wil in het werk van de schilder niet alleen iets zien wat geworden is, maar ook iets wat wordt.’ Het ontstaansproces van een schilderij wordt in het kunstwerk meegeschilderd. Samen met de penseelstreek verschijnt het ‘atelierbruin’, een belangrijk symbool in het westerse schilderij. Zowel door de...
btn opener De omringende wereld van de mens is een reusachtige cluster van symbolen, een ‘macrokosmos met betrekking tot een microkosmos’. De weergave van de mens en het mensenleven kregen in de kunst ook het karakter van een symbool, dat per cultuur verschillend is. ‘Elke cultuur heeft een andere indruk van het leven, omdat elke cultuur anders leeft.’ Het verschil in levensidealen stemt overeen met het verschil in wereldgevoel en ruimtegevoel. Denk aan het verschil dat in hoofdstuk 2 opgemerkt werd...