Boek 1 – Hoofdstuk 4 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 4

Hoofdstuk 4: Muziek en beeldhouwkunst

btn opener Drie grote meesters, Leonardo, Rafaël en Michelangelo, hebben ieder geprobeerd antiek te zijn maar konden uiteindelijk niet anders dan de renaissancistische droom vernietigen. ‘Rafaël de grote lijn, Leonardo het vlak, Michelangelo het lichaam.’ De ziel die afdwaalde naar het antieke keert in deze drie meesters terug naar haar faustische uitgangspunt. ‘Gotiek en barok zijn dus iets wat is, terwijl de renaissance een ideaal blijft dat boven het willen van een tijd zweeft.’ Met Michelangelo is...

§ 15

De overgang van het frescoschilderij uit de renaissance naar het Venetiaanse olieverfschilderij is een stuk zielsgeschiedenis. Het faustische wereldgevoel schiep met de olieverfkunst een nieuwe techniek die de tekenkundige stijl verwierp en alleen de uitgebreidheid als geheel erkende. Het antieke gevoel van de renaissance bemoeilijkte de overgang naar het faustische gevoel in de kunst. Alle kunstenaars, met name ‘de drie groten’: Leonardo, Michelangelo en Rafaël, gaven ieder op een eigen...
btn opener Nu hoeft Spengler enkel nog de voltooiing van de westerse kunst in grote lijnen te schetsen. In dit hoofdstuk hebben we, aldus Spengler, geleerd kunsten als oerfenomenen te begrijpen. ‘We hebben eindelijk erkend dat kunsten organismen zijn die binnen het grotere organisme van een cultuur hun welomschreven plaats innemen, die worden geboren, rijpen, oud worden en voor altijd sterven.’ Met het einde van de contragotische renaissance is de westerse ziel tot het volle besef van haar...