Boek 1 – Hoofdstuk 3 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 3

Hoofdstuk 3: Macrokosmos

btn opener Volgens Spengler heeft men tot op heden de Arabische kunst nog niet als eenheid kunnen erkennen, en dit vormt een belemmering voor het gehele beeld van de kunstgeschiedenis. De jonge Arabische ziel werd in toom gehouden door de geest van de antieke beschaving, die men voor eeuwig hield, en de Romeinse politieke almacht. Dat de Arabische cultuur uiteindelijk faalde in het overnemen van de vormen van deze andere cultuur, maar ongewild en ongemerkt een eigen gesloten nieuwe vormenwereld...

§ 15

De idee van een macrokosmos impliceert een aantal grote taken, onder andere een herziening van de kunstgeschiedenis. De culturen moeten als innerlijke processen worden begrepen. Om ontwikkelingen en veranderingen in de cultuurgeschiedenis te herkennen, heeft men de fysionomische terminologie van de verschillende zielen en de bijbehorende stijlen nodig.
btn opener Afgezien van de wiskundig-natuurwetenschappelijke voorstellingssferen, komt het wereldgevoel van de hogere mens het duidelijkst naar voren in de beeldende kunsten, waaronder Spengler ook muziek schaart. Schilderkunst, beeldhouwkunst en muziek dienen niet als afzonderlijke domeinen te worden begrepen. Kunsten onderscheiden zich wat betreft vorm en per cultuur, niet wat betreft het zintuig waarop ze aansluiten. ‘De afstand tussen twee soorten schilderkunst kan oneindig veel groter zijn dan...