Boek 1 – Hoofdstuk 4 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 4

Hoofdstuk 4: Muziek en beeldhouwkunst

btn opener De overgang van het frescoschilderij uit de renaissance naar het Venetiaanse olieverfschilderij is een stuk zielsgeschiedenis. Het faustische wereldgevoel schiep met de olieverfkunst een nieuwe techniek die de tekenkundige stijl verwierp en alleen de uitgebreidheid als geheel erkende. Het antieke gevoel van de renaissance bemoeilijkte de overgang naar het faustische gevoel in de kunst. Alle kunstenaars, met name ‘de drie groten’: Leonardo, Michelangelo en Rafaël, gaven ieder op een eigen...

§ 16

Nu hoeft Spengler enkel nog de voltooiing van de westerse kunst in grote lijnen te schetsen. In dit hoofdstuk hebben we, aldus Spengler, geleerd kunsten als oerfenomenen te begrijpen. ‘We hebben eindelijk erkend dat kunsten organismen zijn die binnen het grotere organisme van een cultuur hun welomschreven plaats innemen, die worden geboren, rijpen, oud worden en voor altijd sterven.’ Met het einde van de contragotische renaissance is de westerse ziel tot het volle besef van haar...
btn opener In het impressionisme komen de kenmerken van de faustische kunstopvatting samen. In deze stroming komt de tendens naar voren de zuivere oneindige ruimte als onvoorwaardelijke werkelijkheid op te vatten; alle zintuiglijke figuren die zich in deze ruimte bevinden zijn tweederangs. In het impressionisme herkent Spengler de omkering van het euclidische wereldgevoel. Het impressionisme neemt zo veel mogelijk afstand van het plastische en probeert juist zo dicht mogelijk bij de muziek te komen....