Boek 1 – Hoofdstuk 5 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 5: Zielenbeeld en levensgevoel

btn opener Ethisch socialisme is hét faustische voorbeeld van geciviliseerde ethiek, het is het ‘maximaal bereikbare resultaat van een levensgevoel onder het aspect van doeleinden’. Alle westerlingen zijn, of ze zich er nu tegen verzetten of niet, vanuit innerlijke noodzakelijkheid ethisch socialisten, net als het Romeinse volk in strikte zin stoïcijn was. In de kern is ethisch socialisme een systeem van de wil tot macht, in plaats van een systeem van compassie, humaniteit, vrede en zorg voor de...

§ 18

Spengler sluit dit hoofdstuk af met een lange paragraaf over de morfologie van de geschiedenis van de filosofie. ‘Er bestaat geen filosofie in het algemeen: elke cultuur heeft haar eigen filosofie, die deel uitmaakt van haar algehele symbolische expressie en met haar probleemstellingen en denkmethoden een intellectuele ornamentiek vormt die nauw verwant is aan die van de architectuur en de beeldende kunst.’ Vanuit morfologisch perspectief zijn niet zozeer de resultaten van filosofen...
btn opener Alle westerse mechanica is uiteindelijk gericht op intellectuele ‘inbezitname door meting’. Ze herleidt het waargenomen natuurbeeld tot een beeld van een uniforme, getalsmatige orde met een meetbare structuur, en zoekt in de wereld zoals die aan ons verschijnt een systeem van constante elementen die door meting volledig toegankelijk worden. Beweging vormt van die elementen de belangrijkste. De natuurkundige herkent in de huidige mechanica ‘een logisch consistent systeem van heldere...