Boek 1 – Hoofdstuk 5 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 5: Zielenbeeld en levensgevoel

btn opener Spengler herhaalt: er zijn evenveel moralen als er culturen zijn, en er bestaat geen algemeen menselijke moraal. Elke levensopvatting van een cultuurmens heeft van meet af aan een bepaalde kwaliteit, ‘die nog diepgaander is dan elk oordeel en al het streven van het moment en waardoor we zijn stijl herkennen als die van een bepaalde cultuur’. Niemand heeft op dit niveau iets te kiezen. Of men vanuit de cultuur gezien goed of kwaad handelt, en of men zich religieus, artistiek of filosofisch...

§ 12

Faustische waardeoordelen hebben betrekking op de mens als actief centrum van een oneindige algemeenheid. Antieke waardeoordelen daarentegen, betreffen de individuele mens in rust, als lichaam onder lichamen. In het ethisch socialisme komen de faustische aspecten oneindigheid, zorg, afstand en dergelijke allemaal wederom samen. Stoïcisme vat op zijn beurt de antieke elementen samen, boeddhisme de Indiase. Beide laatste lijken op elkaar en contrasteren sterk met de faustische cultuur....
btn opener Elke civilisatie heeft een herwaardering van alle waarden op het oog: een cultuur houdt op met scheppen en begint alle eerder geschapen cultuurvormen te herinterpreteren en hergebruiken. Dit heeft zich in de antieke tijd voltrokken tussen Socrates en Marcus Aurelius; in de Indiase cultuur begon de herwaardering van het brahmaanse leven met Boeddha en was voltooid rond 250 voor Christus. Rousseau is bij ons de stamvader van het herwaarderende ethisch socialisme. Bij socialisme, boeddhisme en...