Boek 1 – Hoofdstuk 6 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 6

Hoofdstuk 6: Faustische en apollinische natuurkennis

btn opener Spengler sluit dit hoofdstuk af met een lange paragraaf over de morfologie van de geschiedenis van de filosofie. ‘Er bestaat geen filosofie in het algemeen: elke cultuur heeft haar eigen filosofie, die deel uitmaakt van haar algehele symbolische expressie en met haar probleemstellingen en denkmethoden een intellectuele ornamentiek vormt die nauw verwant is aan die van de architectuur en de beeldende kunst.’ Vanuit morfologisch perspectief zijn niet zozeer de resultaten van filosofen...

§ 1

Alle westerse mechanica is uiteindelijk gericht op intellectuele ‘inbezitname door meting’. Ze herleidt het waargenomen natuurbeeld tot een beeld van een uniforme, getalsmatige orde met een meetbare structuur, en zoekt in de wereld zoals die aan ons verschijnt een systeem van constante elementen die door meting volledig toegankelijk worden. Beweging vormt van die elementen de belangrijkste. De natuurkundige herkent in de huidige mechanica ‘een logisch consistent systeem van heldere...
btn opener Aan alle kennis van de natuur ligt dus een religieus geloof ten grondslag. Wetenschap gaat uit van onbewuste vooronderstellingen en dogma’s die tot de vroegste periode van de bijbehorende cultuur te herleiden zijn. Het idee dat de natuurwetenschap als houding tegenover de wereld superieur is aan religie, is een vooroordeel van de stedelijke mens. Uit de geschiedenis van hoge culturen blijkt namelijk dat wetenschap een ‘laat en voorbijgaand schouwspel is’. Na enkele eeuwen maakt zij plaats...