Boek 1 – Hoofdstuk 5 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 5: Zielenbeeld en levensgevoel

btn opener De ‘nieuwe mens’ waar de geciviliseerde geestelijkheid haar hoop op vestigt, is het grootstedelijke gepeupel. Stoïcisme, boeddhisme en socialisme richten zich tot deze zogenaamd ontwikkelde mensen (in plaats van tot ‘de mens’ in het algemeen). In deze stromingen vervangt kwantiteit kwaliteit en gaat het niet meer om de innerlijke ruimte, maar om de uiterlijke, om expansie. Verbreding neemt de plaats in van verdieping. Spengler noemt de Indiase preek, antieke retorica en westerse...

§ 17

Ethisch socialisme is hét faustische voorbeeld van geciviliseerde ethiek, het is het ‘maximaal bereikbare resultaat van een levensgevoel onder het aspect van doeleinden’. Alle westerlingen zijn, of ze zich er nu tegen verzetten of niet, vanuit innerlijke noodzakelijkheid ethisch socialisten, net als het Romeinse volk in strikte zin stoïcijn was. In de kern is ethisch socialisme een systeem van de wil tot macht, in plaats van een systeem van compassie, humaniteit, vrede en zorg voor de...
btn opener Spengler sluit dit hoofdstuk af met een lange paragraaf over de morfologie van de geschiedenis van de filosofie. ‘Er bestaat geen filosofie in het algemeen: elke cultuur heeft haar eigen filosofie, die deel uitmaakt van haar algehele symbolische expressie en met haar probleemstellingen en denkmethoden een intellectuele ornamentiek vormt die nauw verwant is aan die van de architectuur en de beeldende kunst.’ Vanuit morfologisch perspectief zijn niet zozeer de resultaten van filosofen...