Boek 1 – Hoofdstuk 5 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 5: Zielenbeeld en levensgevoel

btn opener Deze tegenstelling tussen strijdende innerlijke activiteit enerzijds en evenwichtige publieke houding anderzijds brengt twee verschillende tragedievormen voort. In de faustische tragedie ligt het zwaartepunt bij het karakter en niet bij de gebeurtenissen. De gebeurtenissen krijgen betekenis vanuit een psychisch coördinatenstelsel. Het westerse ik heeft tevens invloed op de gebeurtenissen, de apollinische mens niet, die heeft zich slechts een ideale houding aan te meten in de omstandigheden...

§ 6

Het antieke theater wordt gekenmerkt door een koor, een menigte waartoe de hoofdpersoon zich verhoudt. Dit is de tegenhanger van de eenzame, verinnerlijkte mens en de monoloog van het westerse toneel. Karakter is iets wat iemand in en door zichzelf ontwikkelt, een houding daarentegen bestaat alleen in relatie tot anderen. Het koor is dientengevolge voor Spengler een symbool waarin het polis-begrip en de antieke onmogelijkheid alleen te blijven tot uitdrukking komen. In Shakespeares theater...
btn opener Elke cultuur kent een mate van esoterie of populariteit. De antieke cultuur kenmerkt zich door populariteit en toegankelijkheid, overeenkomstig haar thematiek van zintuiglijke nabijheid die bijvoorbeeld ook haar mathematiek kenmerkt. ‘Al het antieke valt met één blik te omvatten, of het nu de Dorische tempel is, het standbeeld, de polis of de cultus van de goden; er bestaan geen achtergronden en geheimen.’ Ook op dit vlak is de faustische cultuur het tegendeel van de antieke. In de...