Boek 1 – Hoofdstuk 5 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 5: Zielenbeeld en levensgevoel

btn opener Elke civilisatie heeft een herwaardering van alle waarden op het oog: een cultuur houdt op met scheppen en begint alle eerder geschapen cultuurvormen te herinterpreteren en hergebruiken. Dit heeft zich in de antieke tijd voltrokken tussen Socrates en Marcus Aurelius; in de Indiase cultuur begon de herwaardering van het brahmaanse leven met Boeddha en was voltooid rond 250 voor Christus. Rousseau is bij ons de stamvader van het herwaarderende ethisch socialisme. Bij socialisme, boeddhisme en...

§ 14

De cultuurmens, in tegenstelling tot de civilisatiemens, heeft een instinctieve moraal. Op het moment dat men een theorie nodig heeft om een moraal doelmatig in het leven op te nemen, wordt de moraal een probleem. ‘De moraal van de cultuur is de moraal die men heeft, de geciviliseerde die waarnaar men op zoek is.’ De cultuurmens leeft in en vanuit vanzelfsprekendheid, de geciviliseerde mens voelt zich een vreemde in de eigen cultuur. De metafysica van de grote stijl verdwijnt, en de passie...
btn opener Elke cultuur kent haar eigen manier van uitdoven. Ook het boeddhisme is een laatste, puur praktische wereldstemming van stadsmensen, die volgt op een afgesloten cultuur. Boeddhisme is in die zin gelijktijdig en gelijkwaardig met stoïcisme en socialisme. Net als bij deze laatste geldt in het boeddhisme de almacht van de rede en is het van oorsprong een areligieus systeem. In het boeddhisme worden vraagstukken over God en kosmos van de hand gewezen en ligt de nadruk op de inrichting van het...