Boek 1 – Hoofdstuk 5 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 5: Zielenbeeld en levensgevoel

btn opener De beginselen van de faustische ziel herkent Spengler in de oermenselijke ziel van Oud-Noorse stammen. Deze stammen vonden een vorm van zeilvaart uit die hen van het vasteland bevrijdde. Dit onderscheidt hen van de Egyptische en de antieke ziel, die wel een zeil kenden, maar dat enkel voor arbeidsbesparing en dergelijke doeleinden gebruikten. De ontdekkingen van Columbus en Vasco da Gama hebben de geografische horizon tot in het onafzienbare verbreed. Vanaf de ontdekking van Amerika krijgt...

§ 10

In het voorgaande is het fenomeen van de moraal inzichtelijk geworden, aldus Spengler. Men moet beginnen vanuit het inzicht dat de manier waarop we naar moraal vragen al een symptoom is van het westerse wereldgevoel. Wij spreken over moraal in termen van een ‘moeten’, en maken steeds aanspraak op algemene en pertinente geldigheid. ‘Op dit punt zijn Luther en Nietzsche, pausen en darwinisten, socialisten en jezuïeten het volledig met elkaar eens.’ In andere culturen dacht men er niet zo...
btn opener Spengler herhaalt: er zijn evenveel moralen als er culturen zijn, en er bestaat geen algemeen menselijke moraal. Elke levensopvatting van een cultuurmens heeft van meet af aan een bepaalde kwaliteit, ‘die nog diepgaander is dan elk oordeel en al het streven van het moment en waardoor we zijn stijl herkennen als die van een bepaalde cultuur’. Niemand heeft op dit niveau iets te kiezen. Of men vanuit de cultuur gezien goed of kwaad handelt, en of men zich religieus, artistiek of filosofisch...