Boek 1 – Hoofdstuk 5 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 5: Zielenbeeld en levensgevoel

btn opener Elke cultuur kent haar eigen manier van uitdoven. Ook het boeddhisme is een laatste, puur praktische wereldstemming van stadsmensen, die volgt op een afgesloten cultuur. Boeddhisme is in die zin gelijktijdig en gelijkwaardig met stoïcisme en socialisme. Net als bij deze laatste geldt in het boeddhisme de almacht van de rede en is het van oorsprong een areligieus systeem. In het boeddhisme worden vraagstukken over God en kosmos van de hand gewezen en ligt de nadruk op de inrichting van het...

§ 16

De ‘nieuwe mens’ waar de geciviliseerde geestelijkheid haar hoop op vestigt, is het grootstedelijke gepeupel. Stoïcisme, boeddhisme en socialisme richten zich tot deze zogenaamd ontwikkelde mensen (in plaats van tot ‘de mens’ in het algemeen). In deze stromingen vervangt kwantiteit kwaliteit en gaat het niet meer om de innerlijke ruimte, maar om de uiterlijke, om expansie. Verbreding neemt de plaats in van verdieping. Spengler noemt de Indiase preek, antieke retorica en westerse...
btn opener Ethisch socialisme is hét faustische voorbeeld van geciviliseerde ethiek, het is het ‘maximaal bereikbare resultaat van een levensgevoel onder het aspect van doeleinden’. Alle westerlingen zijn, of ze zich er nu tegen verzetten of niet, vanuit innerlijke noodzakelijkheid ethisch socialisten, net als het Romeinse volk in strikte zin stoïcijn was. In de kern is ethisch socialisme een systeem van de wil tot macht, in plaats van een systeem van compassie, humaniteit, vrede en zorg voor de...