Boek 1 – Hoofdstuk 5 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 5: Zielenbeeld en levensgevoel

btn opener Met Wagners Tristan sterft de laatste van de faustische kunsten; dit werk is de sluitsteen van de westerse muziek. De antieke tegenhanger van Bayreuth is de beeldhouwkunst van Pergamon: hier ging de apollinische kunst te gronde. Net als bij Wagner kan bij de beeldhouwkunst van Pergamon decadentie ontwaard worden, ‘hetzelfde leunen op oude, mythische motieven waarin niemand meer gelooft, hetzelfde nietsontziende bombardement van de zenuwen, maar ook dezelfde zelfbewuste kracht, grootsheid en...

§ 1

Spengler stelt dat er voor alle filosofen en wetenschappers een punt is waar hun kritische denken overgaat in geloof. Uiteindelijk gaan ze er namelijk van uit dat de taak die ze zichzelf stellen oplosbaar en zinvol is. Dit geldt in het bijzonder voor psychologen. Psychologen gaan ervan uit dat de ziel wetenschappelijk toegankelijk is en dat hun theorieën ook daadwerkelijk de ziel betreffen. Volgens Spengler laat de ‘ziel’ zich echter niet definiëren. Het begripsmatige verstand alleen kan...
btn opener In de geciviliseerde psychologie wordt de ziel niet als organisme, maar als mechanisme opgevat. De geleerde psychologie ontwikkelt psychologische systemen en creëert daarmee een ornamentiek van begrippen en een imaginair zielslichaam. Daarmee blijft ze blind voor wat de ziel als zuivere beleving inhoudt, en heeft ze alleen het spiegelbeeld van haar eigen natuuropvatting in handen – ook op de ziel past ze het idee van causale noodzakelijkheid toe. Het westerse zielsbeeld is dus afhankelijk...