Boek 1 – Hoofdstuk 2 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 2: Het probleem van de wereldgeschiedenis

btn opener De rationalistische geschiedschrijving en de hedendaagse sociologie wijzen een bepaalde groep feiten aan als de oorzaak van een andere groep feiten. De ene historicus kiest dit als oorzaak, de andere dat, en allemaal doen ze een beroep op redelijkheid. Gebeurtenissen zouden zich voltrekken volgens een redelijk doel. Er worden bijvoorbeeld rationele motieven verondersteld, zoals honger en liefde, die dan het historische gebeuren verklaren. Volgens Spengler gaat het om een cultus van het...

§ 20

Spengler sluit dit hoofdstuk af met een beschrijving van de laatste grote taak van de westerse filosofie. Deze opgave betreft een puur westerse manier om geschiedenis in de hoogste zin te onderzoeken: een omvattende fysionomie van heel het bestaan, een morfologie van de wording van alle menselijkheid; de taak niet alleen het wereldgevoel van de eigen ziel te doorgronden, maar van alle zielen waarvan de afzonderlijke culturen uitdrukking zijn. Deze taak reikt ver boven de vermogens van de...
btn opener De idee van ‘een wereldgeschiedenis van fysionomische aard’ is aan het eind van hoofdstuk 2, als laatste taak van de westerse filosofie, verbreed tot ‘de idee van een alomvattende symboliek’. Het onderzoek moet de innerlijke vorm en logica van het verleden vaststellen. De idee van het lot, als datgene wat de richting en het levensritme van culturen bepaalt, is het uiterste waartoe het kan doordringen. Toch vormt dit onderzoek enkel een fragment en de grondslag van een nog omvattender...