Boek 1 – Hoofdstuk 2 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 2: Het probleem van de wereldgeschiedenis

btn opener In de onvoorspelbare wirwar van gebeurtenissen, ontelbare gestalten en vergankelijkheden in de geschiedenis, kan men volgens Spengler zuivere vormen herkennen. In zijn bespreking van de geschiedenis beperkt Spengler zich tot de ‘uiterst kleine morfologische eenheid’ wereldgeschiedenis, dat wil zeggen de geschiedenis van de hogere mensheid en de grote culturen die tegenwoordig ongeveer 6000 jaar beslaat. Het is hem erom te doen de fysionomische betekenis van de grote culturen voor ogen te...

§ 7

Het faustische beeld van de menselijke geschiedenis is een oneindige en vormeloze wirwar aan gebeurtenissen uit het verleden en mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. In deze vormeloze feitenstroom - die Spengler ook de ‘oerzielachtige substantie’ noemt - komen vanaf een bepaald moment (zo’n 6000 jaar geleden) gestaltes op die een organische samenhang tussen gebeurtenissen aan het licht brengen: dat is de geboorte van een cultuur. Een cultuur ontstaat in een nauwkeurig te begrenzen...
btn opener Spengler spreekt over de habitus en stijl van culturen en doelt daarmee op de hogere vormen van menselijke expressie zoals de kunst, maar ook op de keuzes en afwijzingen van kunstgenres, bestuurssystemen, communicatiemiddelen, sociale omgangsvormen enzovoort. Tot de habitus van een groep organismen behoren ook een bepaalde levensduur en een bepaald ontwikkelingstempo. Iedere cultuur heeft haar ritme. ‘Elke cultuur, elke vroege periode, elke opkomst en neergang, elk van haar intrinsiek...